NANO PARTS


Projekt NANO PARTS – je jedinečný obraz vytvorený umeleckú sklárkou Petronelou Vlhovou. Pozostáva zo 121 ks sklenených dielikov (tzv. NANO PARTS), ktoré sú určené na vyjadrenie hlbokého poďakovania. Hlavnou myšlienkou tohto veľkolepého diela je teda obdarovanie človeka, ktorého si vážite. Ak máte to šťastie, že sa Vám jeden zo 121 kusov sklenených dielkou dostane až k vám, dostávate možnosť stať sa súčasťou tohto úžasného projektu. Svoje sklíčko, ktoré je len časťou veľkého obrazu dáte človeku, ktorého si hlboko vážite. A tento človek si ale sklíčko nenecháva pre seba, ale ho ďalej daruje osobe, ktorú si on sám váži a chce jej vyjadriť hlbokú úctu a poďakovanie. A tak jednotlivé sklíčka putujú po celom svete – a nikdy sa nezastavia.

Druhou myšlienkou je vyjadrenie sveta ako mozaikového obrazu v jeho najhlbšom poňatí. Tak rôznorodého a predsa spájajúceho ľudstvo na ceste k jeho predurčeniu. Pozeráme sa na svet cez jednotlivé sklíčka a nevidíme to, čím skutočne je a čo predstavuje v kontexte k nekonečnému a večnému bytiu. Otázky, ktoré si od narodenia kladieme. Kto sme, prečo sme tu a kam smerujeme. Otázky hlboké ako sám Vesmír, ktorý nás obklopuje. Keď stojíme v bezprostrednej blízkosti obrazu, vidíme len jednotlivé fragmenty skutočnosti. Samy o sebe nám dokážu sprostredkovať len svoju malú časť skutočnosti. Ale až keď človek poodstúpi do patričnej vzdialenosti, až vtedy je schopný obsiahnuť celé posolstvo obrazu.

Mikrokozmos sa zrazu stáva makrokozmom a človek vo svojom vedomí spoznáva, akým maličkým bol v tom svojom sebeckom prežívaní. A o tom je tiež tento projekt – Vyjadriť úctu a vďaku inému dobrému človeku. Malá sklíčka (ľudia) sami o sebe neznamenajú nič, ale až vo vzájomnej harmónii, láske, úcte a pochopeniu jeden k druhému vytvárajú to, čo nazývame civilizáciou. Ako vyspelá bude naša civilizácia záleží už len na nás – ľuďoch. A ak človek nepokorí svoje ego, potom zostane vždy iba jednou časťou mozaikového obrazu stvorenia. Až vo chvíli, keď sa otvorí Láske, potom obsiahne celý obraz a pochopí, čo vyjadruje. Aj to je myšlienkou tohto projektu – spájanie ľudí s dobrým srdcom.

Obraz je jeden z troch obrazov, ktoré kedy boli namaľované a JEDINÝ obraz, ktorý existuje v zloženom stave! Dva kusy obrazu sa nachádzajú vo svete, ale iba v rozloženom stave, ako putujúce sklíčka a nikdy sa nezídu. Obraz zachytáva niektoré významné pamiatky z celého sveta. Napríklad Tádž Mahal v Indii, Socha slobody v Amerike, Eiffelova veža v Paríži, pyramídy v Gíze, šikmá veža v Pise a ďalšie významné svetové pamiatky. Je maľovaný 12% zlatom, platinou a drahými kovmi.

Copyright © Petronela Vlhová 2021